Animals Perillosos

És recomanable que no s'apropin a aquests animals, per la seva seguretat